دستور اضطراری “ایمن در خانه” شهردار اریک گارستی از آنجلینوس می خواهد که در اقامتگاه خود بمانند

دستور اضطراری “ایمن در خانه” شهردار اریک گارستی از آنجلینوس می خواهد که در اقامتگاه خود بمانند

برای خواندن بقیه مقاله فقط روی عکس زیر کلیک کنید ↓↓

The-Mayors-Key-Messages-in-Farsi-May-18-2020

 

Translate »