سیزده نوروز شما پیشاپیش ، خجسته باد

338817786_1552801498537344_6985084444471442531_n

سیزده نوروز شما پیشاپیش ، خجسته باد!

فلسفه سبزه گره زدن :
. فلسفه سبزه گره زدن شاید بر میگردد به فلسفه آفرینش در افسانه های کهن ایرانی.
در داستانهای اساطیری ایران آمده که کیومرث نخستین انسانی بود که هنگام مرگ ، نطفۀ او بر زمین ریخته و از آن دو شاخه از گیاهی همانند ریواس روییده شد با نام مشی و مشیانه که بر هم پیچیده و از آنها دو تن پدید آمد که آفرینش را تداوم بخشیدند.
این سنت نشان از دیرپایی و قدرت نفوذ فرهنگ ایرانی در جان تک تک ما ایرانیها، در طول قرون و اعصار دارد و ما همچنان به یمن آن پیچش زیبا ، سبزه ها را بر هم گره میزنیم و آرزوی به خانه بخت رفتن زنان و مردان جوان را داریم.
سیزده نوروز شما پیشاپیش ، خجسته باد!

منبع : بُنْدَهِشْن ( بندهش ) بخش نهم در باره چگونگی مردمان ( ص ۸۱)

Translate »