آیا به واپسین روزهای کوید نزدیک میشیم؟ چهارشنبه، هجدهم نوامبر ساعت ده شب بوقت لس انجلس

آیا به واپسین روزهای کوید نزدیک میشیم؟ چهارشنبه، هجدهم نوامبر ساعت ده شب بوقت لس انجلس

آیا به واپسین روزهای کوید نزدیک میشیم؟ چه زمانی باید منتظر واکسن بود؟ آیا واکسنها برای دریافت مطمئن هستند؟ واکسن چه زمانی به ایران خواهد رسید؟ تفاوت واکسنها و کلی سوال دیگه در مصاحبه با دکتر علایی، چهارشنبه، هجدهم نوامبر ساعت ده شب بوقت لس انجلس. برابر با پنجشنبه بیست و نهم آبان ساعت نه و نیم صبح بوقت تهران. اگر سوالی دارید برام بفرستید تا با میهمان برنامه در میان بگذارم.
Translate »