کرمانشاه

کرمانشاه
کرمانشاه نیز شهری است سرشار از دریاچه های گوناگون. در محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون دریاچه ای پر آب با قدمتی چندین هزار ساله وجود دارد و از آن به عنوان سراب بیستون نام برده می شود. این مجموعه تاریخی به دلیل قرار گیری بر سر شاه راه های ارتباطی ایران، از ارزش بسیار بالایی برخوردار بود و سراب بیستون نیز استراحتگاه خوش آب و هوا و مناسبی برای کاروانیان به حساب می آمد. لازم به ذکر است قدمت این سراب به دوران پساتاریخی باز می گردد و از دلایل سکونت انسان های عصر پارینه سنگی در کوه های بیستون، وجود آب ،اقلیم خوش و محصوریت آن بود تا سکونتگاه امنی برای این قوم باشد.
Translate »