چگونه به سرشماری ۲۰۲۰ پاسخ دهیم

چگونه به سرشماری ۲۰۲۰ پاسخ دهیم

۱۰

دقیقه از وقت شما

 با شرکت در سرشماری۲۰۲۰، آینده بهتری برای خود و جامعه ایرانیان  بسازید عین کننده منافع شما و جامعه ما، برای ۱۰ سال آینده است.

همانند بسیاری از اقلیت های قومی و دیگر مهاجران، آمار  اداره سرشماری تعداد کمتری از آمریکایی های ایرانی تبار را  نشان میدهد.  دلیل شمارش نادرست می تواند عدم مشارکت ایرانیان در سرشماری و پاسخ نادرست به پرسش شماره ۹ در فرم سرشماری که درباره نژاد است، باشد.

تعداد ایرانیان طبق سرشماری سال ۲۰۱۰  حدودا   ۳۰۰۰۰۰  هزارنفر است. اما گمان می رود شمار واقعی‌ دست کم دو تا سه برابر بیشتر

باشد. با حضور فعال در سرشماری سال  ۲۰۲۰ شمارش صحیح تری ازایرانی‌تبارها بدست خواهد آمد.

شرکت شما در سرشماری ۲۰۲۰ آسان و امن است!

  • آسان است!
  • برای اولین بار، شما میتوانید از روشهای مختلفی از قبیل آنلاین، تلفن و یا پست برای پر کردن پرسشنامه استفاده کنید. کامل کردن سئولات سرشماری فقط ۱۰ دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت. البته این زمان به تعداد اعضای خانواده بستگی دارد.

 

  • محرمانه است!
  • پاسخ های شما زیرپوشش قانون است. اداره سرشماری نمی‌تواند پاسخ های هیچ فردی را در اختیار هیچکس یا سارمانی از جمله ادارات مالیاتی و یا مهاجرتی بگذارد. تمامی‌کارمندان اداره سرشماری قسم خورده ا‌ند تا  در تمام عمر خویش، پاسخ های سرشماری را محرمانه نگاه دارند. سرپیچی از این قانون می تواند به حداکثر پنج سال زندان، یا جریمه نقدی تا۰۰۰ ۲۵۰ دلار، و یا هر دو منجر شود. این اطلاعات فقط برای هدف های آماری استفاده میشود و اداره آمار حق ندارد این اطلاعات را به گونه ای منتشریا در دسترس دیگران قرار دهد که منجر به شناسایی فردی و یا خانوادگی  شما شود.
  • در سرشماری ده ساله جمعیت ، تمام کسانی که در آمریکا زندگی میکنند، بدون درنظر گرفتن وضعیت شهروندی، شمارش میشوند. حتی آنهایی که با روادید در آمریکا هستند و یا کسانیکه حتی در حال انجام کارهای اقامت قانونی‌ شان هستند اگر بیشتر اوقاتشان را در آمریکا زندگی میکنند، باید .شمارش شوند

 

چه “نژادی” باید در سرشماری بنویسید؟

  • اگر تمایل دارید به عنوان یک ایرانی شمارش شوید، در جواب پرسش شماره ۹ فرم سرشماری یکی‌ از گزینه ها را انتخاب کنید و بعد بنویسید IRANIANبه معنی ایرانی‌.
  • ↓↓↓ اطلاعات بیشتردر وب سایت زیر

https://www.iranianscount.org/persian

Translate »