نوروز، این یادگارِ نیکانِ پاکِ ما، بر شما همایون و فرخنده باد

Greeting for Persian

 

 

پیامی از طرف مدیران

و

‌‌تمامی کارکنان رادیو ۶۷۰

در پرتو

الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد

 

#نوروز، این یادگارِ نیکانِ پاکِ ما، بر شما همایون و فرخنده باد.

 

نگاهداری و نکوداشت از این سنگرِ به جا مانده از نیاکانِ نیک اندیش‌مان، به ویژه در #ایرانِ امروز، بر کسانی‌ که دل‌ در گروِ میهن و آئین‌های باستانی‌اش دارند بیش از پیش، ارزشمند و دارای اهمیت است

تندرست و شادکام باشید

Happy #Norooz, Happy #PersianNewYear! With its roots in Zoroastrianism, this holiday started in #Persia about 3000 years ago — but people all over the world celebrate it, including the #Kurds of #Iraq, #Iran and #Turkey, and people in #India, #Azerbaijan, #Afghanistan and #Russia
#Norooz
#Spring
#equinox
#Iran
#persian

 

Translate »