خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها
# خانه بروجردی های کاشان معروف به عروس خانه های کاشان یکی از زیباترین خانه های دوران قاجار است که به سال 1256 خورشیدی در شهر کاشان بنا نهاده شده است و این خانه زیبا با بادگیرهای قرینه هلالی شکل زیبایی بر بام تالار و کلاه فرنگی روی آن یکی از زیباترین جلوه های هنر معماری ایران را به نمایش گذاشته است.
# صاحب این خانه زیبا حاج سید حسن نطنزی از بازرگانان نطنزی مقیم کاشان و معمار آن استاد علی مریم کاشانی بوده است و نقاشی های ارزنده و گچبری های زیبای این خانه زیر نظر صنیع الملک، نقاش بزرگ ایران و عموی کمال الملک انجام شده است

.
# حاج سید حسن نطنزی به دلیل سفرهای زیادی که به بروجرد داشت این خانه نیز به خانه بروجردی ها معروف شده است و او عاشق دختر *سید جعفر طباطبایی نطنزی* از تاجران بزرگ فرش میشود و حاج سید جعفر طباطبائی نیز برای ازدواج آنها شرط میگذارد و از آنجایی که دختر او در خانه بسیار بزرگی *خانه طباطبائی ها* زندگی میکرده است، باید که برای دختر حاج طباطبائی نیز خانه ای همچون خانه آنها بسازد تا او رضایت ازدواجشان را بدهد.
# حاج سید حسن نیز میپذیرد و این خانه را طی هفت سال میسازد و پس از یازده سال تالار اصلی آن نیز اماده میشود.
*** خانه بروجردی های کاشان از نظر محبوبیت جاذبه توریستی به عنوان انتخاب برتر یونسکو در سالهای 2015 و 2016 انتخاب شد و این خانه هم اکنون به عنوان محل اداره میراث فرهنگی کاشان است

Translate »