Sunday February 16, 2020 ,@ 2 PM – Happiness and Sadness in Rumi’s poems

گروه شعر پارسی لس آنجلس ارائه می کند:
شادی و غم در شعر مولوی 
یکشنبه 16 فوریه 2020، 2-3 بعد از ظهر
کتابخانه وست لس آنجلس
11360 سنتا مانیکا بلوارد، لس آنجلس، کالیفورنیا، 90025
3105758323
گروه شعر پارسی لس آنجلس در تلاش است تا با ارائه برنامه های مختلف، شعر پارسی را به جامعه لس آنجلس معرفی نماید. هدف این گروه گردهم آوردن افراد از پشتوانه های مختلف با تمرکز بر ایجاد دیالوگ درباره غنای این ادبیات و نیز گفتگو درباره کاربردهای شعر پارسی در سلامت روان است. این برنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می گردد.
این گروه نه تنها فضایی برای گفتگو درباره شعر کلاسیک و مدرن پارسی فراهم می آورد، بلکه از شاعران کنونی ساکن لس آنجلس نیز دعوت می کند تا شعر خود در برنامه های این گروه معرفی نمایند. نخستین برنامه گروه شعر پارسی لس آنجلس به گفتگو درباره مفاهیم شادی و غم در شعر مولانا می پردازد.
با سپاس،
رامین نادری
کتابخانه عمومی لس انجلس
Translate »