طبیعت گردی با آرت وولف – جنوب غربی آمریکا: آریزونا و یوتا

طبیعت گردی با آرت وولف – جنوب غربی آمریکا: آریزونا و یوتا

 

جنوب غربی آمریکا شبیه هیچ جای دیگری در جهان نیست چون شگفتی های تاریخی اش – هم از نظر طبیعی و هم از نظر انسانی – بر دل هزاره ها حک شده. آرت وولف ما را به دیدار این منطقه می برد و رموز عکاسی از طبیعت را به ما می آموزد.

 

به تماشا بشینید

https://ir.voanews.com/a/4791793.html

Translate »