KIRN News Post

طاق بستان

طاق بستان 📯👑📯نقش امپراطور شکست خورده روم ژولیان که به تیسفون حمله کرده بود بر زیر پای شاپور دوم و اردشیر دوم از شاهکارهای...Read More

LOS ANGELES ایمن در خانه: دستور 19 مارس برای “ماندن در خانه” در هنگام شیوع COVID-19 در 19 مارس ، در پاسخ به نیاز...Read More
Translate »