KIRN News Post

روز عشق – دکتر آزیتا ساعیان

اغلب ما در جوانی رویای عاشق شدن را در سر داریم. اما یا بزرگترها ما را از چنین تجربه ای منع می کنند و آن را هوسی بیجا که زندگی را تلف می کند تلقی می کنند و ما را از آن منصرف می کنند، و یا برخی از ما، چیزی که آن را عشق می نامیم را گمان می کنیم که تجربه کرده ایم و در حسرت آن و یا در سوگ آن و یا بر علیه آن زندگی می کنیم....Read More

مجله سیب: نقرس

نقرس   <<منبع: مجله سیب>>   نقرس از جمله بیماری های شناخته شده و نسبتا رایج در میان ایرانیان است. با این حال، بسیاری...Read More
Translate »