آنچه باید در باره پیشگیری از بیماریهای عفونی بدانیم

 

 

آنچه باید در باره پیشگیری از بیماریهای عفونی بدانیم برنامه رادیوئی ” افق های نوین‌ پزشکی” ارائه شده توسط انجمن پزشکی ایرانی وآمریکائی جنوب کالیفرنیا یکشنبه ، ۲۶ مارچ ، ۲۰۲۳ ، ساعت یک بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در رادیو ایران

۶۷۰ ای ام مجری برنامه‌ دکتر بهمن بندری مهمان ویژه این ماه ( دکتر محمد راسخی) برای دریافت اطلاعات با دکتر عطا ولی زاده تلفن ۰۷۰۷ــــ۲۰۷ـــ۳۱۰ تماس بگیرید

 

Part (1)

 

What you need to know about plastic surgery New Medical Horizontal Radio Program, presented by the Iranian American Medical Association of Southern California www.socalpersian.com Radio Iran KIRN 670 AM. www.socalpersian.com/ Host Bahman Bandari MD Special Guest (Dr. Mohammad Rasekhi. MD) on air on March 26/2023 1:00 PM For information, contact Dr. Ata Walizadeh at 310-207-0707

Translate »