قلب اروپا شهری هست، که مردمانش خودشون رو ایرانی تبار میدونند

 

می دانستین که در قلب اروپا شهری هست، که مردمانش خودشون رو ایرانی تبار میدونند !
اهالی شهر «یاسبرین» در «مجارستان» که بعنوان نماد تیز هوشی شناخته می‌شوند و به اینکه اجدادشون ایرانی و از شهر یزد بودند افتخار می‌کنند، اهالی این شهر، حدود ۸۰۰ سال پیش به دلیل حمله مغول‌ها، از ایران به مجارستان کنونی مهاجرت کردند !
همچنین شهر یاسبرین با شهر یزد در سال ۱۳۸۴ خواهر خوانده یکدیگر شدند و خیابانی در یزد به نام این شهر تاریخی نامگذاری شد.
Translate »