گزارش حقوقی در رابطه با قوانین طلاق توسط دکتر فربد مجد

 

 

 

 

 

 

 

گزارش حقوقی در رابطه با قوانین طلاق توسط دکتر فربد مجد

 

 

گزارش یک

در طی پروسه یک پرونده طلاق احتمال این است که قاضی دادگاه خانوائه کنترل اموال مشترک را به یکی از طرین طلاق اعطا کند.
در صورت وقوع کنترل اموال مشترک در طی پروسه طلاق همسری که کنترل و ادلره اموال را دارد باید طابع اصول مشخصه در قانونو امانت دار. و به هنگام محاکمه نهایی در مورد دست آوردهای اموال مشترک حسابگو باشد.
لذا آن دستع از افرادی که مسئولیت کنترل و اداره اموال مشترک در طی پروسه طلاق را به عهده میگیرند باید آگاه از وظایف قانونی خود باشد.

گزارش دو

طویل بودن مدت پروسه پرونده طلاق در دادگاه یکی از معضلات است که طرفین با آن روبه رو میشوند.
در صورت وجود اختلاف در موارد گوناگونی که میتواند موضوع پرونده باشد طویل بودن مدت مرافعه پرونده در دادگاه علارغم سعی طرفین و وکلای مربوطه امری است اجتناب ناپذیر.
سوالی که پیش می آید این است که آیا متقاضی طلاق یعنی

petitioner

قادر هستند که جهت اخذ طلق و تغییر موقیعیت اجمالی ملزوم به صبر برای مدت مدیدی می باشد یا خیر؟

قوانین کالیفرنیا از برای آن دسته از متقاضیان طلاق که خواستار صدور طلاق در اسرع وقت هستند راهکار قانونی که تفکیک صدور طلاق از دیگر موارد اختلاف می باشد را در نظر گرفته است.
نامیده میشود. Bifurcation of status of marriage تفکیک صدور طلاق

طبق قوانین کالیفرنیا طرفین طلاق ——که شش ماه بعد از ابلاغ تقاضانامه طلاق به طرف مقابل درخواست تفکیک صدور طلاق را به دادگاه ارائه داده مجرد گردند.

 

CONTACT US

Thinking of filing for a divorce with an experienced attorney we are here to empower and support you in every step forward.

NEW Address: 8383 Wilshire Blvd. Suite 646, Beverly Hills, CA 90211
Phone: 310.956.4600 | Fax: 310.878.8989
Email: Fmajd@FmajdLaw.com

OFFICE HOURS

MON 9:00 AM-9:00 PM
TUE 9:00 AM-9:00 PM
WED 9:00 AM-9:00 PM
THU 9:00 AM-9:00 PM
FRI 9:00 AM-9:00 PM
SAT 9:00 AM-2:00 PM
SUN: CLOSED

 

 

Translate »