یک میلیون امضا برای درخواست برکناری فرماندار کالیفرنیا

 

🔴 یک میلیون امضا برای درخواست برکناری فرماندار کالیفرنیا
کالیفرنیا _ لس‌آنجلس
کمپین جمع آوری امضا برای برکنار گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا به یک میلیون رسید. برای قرار دادن این درخواست در برگه های رای گیری میان دوره ای احتیاج به جمع آوری دستکم یک میلیون و پانصد هزار امضاست. درحالیکه حدود نه هفته به پایان مهلت برای جمع آوری امضا امضا باقیست، بیش از دو سوم رای مورد نیاز جمع آوری شده است‌ و تنها پانصد هزار رای دیگر مورد درخواست است. “رَندی اکونومی” از افرادی که پشت این کمپین قرار دارد‌ گفت؛ این کمپین با همکاری شهروندان این ایالت چه دموکرات و چه جمهوری خواه در حال جمع آوری امضاست. یکی از دلایل جمع آوری امضا برای برکناری‌ فرماندار دموکرات کالیفرنیا، شرکت بدون ماسک در میهمانیست درحالیکه خود، قوانین سختی را برای شهروندان وضع کرده است
Insta: ahekmatshoar
Twitter: alirezahekmat
🔴 The latest effort to recall California governor Gavin Newsom has gained more than 1 million signatures, with nine weeks left to collect the additional 500,000 that would enable the measure to be placed on the ballot. Should the recall effort receive 1.5 million total signatures by mid-March, a mid-year election would take place.“The people are being heard loud and clear, and it is not a matter of IF we are going to reach our goal necessary that will trigger a recall election of Newsom, it is just when we cross the finish line,” Orrin Heatlie, the Lead Proponent of the official RecallGavin2020.com, said in a statement.
Translate »