یک تست رایگان برنامه ریزی کنید

یک تست رایگان برنامه ریزی کنید
Our new COVID-19 testing site at Dodger Stadium will allow us to test up to 6,000 people per day quickly and efficiently. Tests are free and no insurance is needed. Sign up for a test today: Coronavirus.LACity.org/Testing.

CORE (تلاش سازمان امداد جامعه) ، آزمایش رایگان COVID-19 را به کلیه ساکنان شهر لس آنجلس ارائه می دهد ، خواه شما علائم COVID-19 را تجربه کرده اید یا خیر.

اولویت آزمایش در همان روز یا روز بعد هنوز به افرادی که دارای علائمی مانند تب ، سرفه ، تنگی نفس ، لرز ، درد عضلانی ، سردرد ، گلودرد یا از بین رفتن احساس جدید بوی هستند ، داده می شود.

آزمایش همچنین برای برخی از کارگران خط مقدم مهم که در حین کار با مردم تعامل دارند اولویت دارد.

آزمایش فقط با قرار ملاقات انجام می شود

Translate »