پول٬ شهرت و روابط نمیتونه مایهٔ خوشبختی یک انسان باشه

پول٬ شهرت و روابط نمیتونه مایهٔ خوشبختی یک انسان باشه

 

<<دکتر داریوش دنیل صدیق ـ مشاور خانوادهٔ شما>>

 

Photo Credit: Matthew Eisman/Getty; Mark Sagliocco/Getty

پول، شهرت، روابط، مقام، دارائی، قیافه، امکانات یا پرستیژ و حتی مورد حسادت بودن آدمها  نمیتونه مایهٔ خوشبختی یک انسان باشه۰ ظاهرِ خوب و موقعیت موفقیت آمیز یک فرد به آسونی میتونه با حال درونی اون شخص در تناقص باشه و دلیلی بر آسودگی خیال او نباشه۰ خودکشی شخصیتی محبوب مثل انتونی بوردین شاهد فجیعی از این واقعیته.

وقتی ما عزیزی را توسط مرگ طبیعی از دست میدیم مسلمأ اندوه فراوونی را تجربه میکنیم اما وقتی عزیزی را بخاطر خودکشی از دست میدیم بغض و درماندگی عمیقی ما را از پا میندازه و فلجمون میکنه۰ ما با تعجب و تأثر متحیّر و گیج میپرسیم: چرا۰۰ چرا۰۰ چرا؟

در حرفهٔ من روبرو شدن با افرادیکه قابلیت نابود کردن خودشون را دارن عجیب نیست اما همیشه سخته۰ این افراد عمومأ با دیوهای درونی وحشتناکی روبرو هستند که مثل خوره اونها را از درون میخوره۰ اونها هرچقدر هم که بخوان خالی بودن درون خودشون را پر بکنن نمیتونن چونکه ژرفای درد و رنج اونها انتهائی نداره۰ تاریکیِ درون اونها چنان سیاهه که هر لطف و نوری را در خودش خفه میکنه۰ خلأ درونی اونها انقدر قویّه وجانکاهه که خوشی و خرسندی جائی را برای ماندگاری پیدا نمیکنن.

  این آدمها غالبأ سعی میکنن که با استفاده از مشروب٬ مواد مخدر٬ دارو٬ غذا٬ شهوت٬ پول٬ قمار و یا اعمال لذت طلبی زندگی را با درد و رنج کمتری بگذروونن اما رفته رفته تأثیر این عوامل کافی نمیتونه باشه و زنده بودن طاقت فرسا میشه.

متأسفانه چون سلامت روان مثل سلامت بدنی قابل رویت نیست رسیدگی به ترمیم و بازسازی اون به آسونی کنار میره و بدون توجه لازم قرار میگیره۰ احساسات سرخورده٬ ترسها و نگرانیها٬ شکستها و اشتباهات٬ نآمیدی و یأس٬ یا همهٔ فشارها و التهابها با هم یک نفر به سر حد انتهار و نیستی میرسونن۰ حتی وقتی هم اون شخص با عقل و فهم در راه بهبود و سلامتی یا ترک اعتیاد و تغییر مسیر میره لزومأ به حلّ عمق درد راه پیدا نمیکنه و نابودی هنوز هم تنها راه حل بنظر میرسه۰ پس تنها راه جلوگیری از چنین فاجعه ای پیشگیری از وقوع ضربه هائیست که یک انسان را ازپا در میاره.

کودکان و نوجوانان امروز همونهائی هسستن که در مقطعی از زمان آینده ما را با چنین درد جانسوزی روبرو میکنن۰ اگر ما بعنوان پدر و مادر یا بعنوان افرادی از جامعه که حامی خردسالان وجوانان  هستیم با مهر و دلجوئی به سلامت فکری٬ روحی و روانی اونها اهمیت بدیم شاید بتونیم از این اپیدمی مرگبار رهایی پیدا کنیم.

برداشتن اسلحه و رگبار همکلاسیها یا از بین بردن خود و دراغوش کشیدن مرگ دو روی یک سکه هستن که آیندهٔ فرزندان ما را به خطرمیاندازه۰ عکس العملها و سهل انگاری های والدین یا اعتقادهای ناسالم اونها سرچشمهٔ اکثر ناکامیها و مثیبتهاست۰ اگر همهٔ ما بجای کینه ورزی و تعارض به حقوق دیگران با عشق و احترام و شکیبائی با هم روبرو بشیم فرزندان ما هم با امید و شادکامی زندگی خواهند کرد۰ جلوگیری از فاجعهٔ خودکشی امکانپذیر هست به شرطی که آیندگان ما احساس امنیت را تجربه کنند و نگذاریم که امید وآرزوهاشون از بین بر.

 با قلبی آکنده از غم و اندوهی بسیار امید برای داشتن جامعه ای کم رنج و درد را به شما میسپارم تا با مهر و محبت حامی سلامت روان اطرافیان خود باشید.