سازمان نیوگراند

 سازمان نیوگراند

نویسنده: الهام ماحوزی

 

نیو گراند  (Newground) سازمانی است  متشکل از پیروان دین یهود و دین اسلام. اهداف و آرمان این سازمان همانا برقراری صلح و دوستی و یکانگی بین پیروان این دو کیش و آیین می باشد. این سازمان ، آمریکایی را پیش بینی می کند که در آن یهودیان و مسلمانان قادر خواهند بود که یک مشارکت پایدار، یک ارتباط مستحکم ویک همکاری متقابل را با یکدیگر تجربه کنند. حرکتی جوشنده که به هیچ گونه سیاست، تاریخچه و یا باور مذهبی محدود نمی شود.

نیو گراند سازمانی است با ساختاری اجتماعی که در راستای خلق کردن و مرتبط کردن و توان بخشیدن به افراد تغییرساز در آمریکا تلاشی پی گیر و سازنده دارد. این سازمان از طریق مشارکتی حرفه ای، رهبری شورای دبیرستانی و برنامه ریزی های عمومی ، ارتباطات یهودیان و مسلمانان را تحولی سازنده داده  و پیشرفت فزاینده ای را در فرآیند  تغییر ایجاد نموده است.

یکی از کارکردهای موفق و انسان دوستانه این سازمان، رسیدگی و مساعدت به افراد بی خانمان و بینواست. آنان گامی فراتر از تنها رسیدگی کردن  به تغذیه و نیازهای اولیه این افراد برداشته  و تلاشی در فراهم آوردن امکان رفتن به کلاس های درس و آموزش برای جوانان نیازمند و بی خانمان دارند که امری بس حیاتی و ارزنده است.

بنیاد ایمان همه ساله با رویی گشاده امکانات خود را در اختیار این سازمان گذاشته که با ایراد سخنرانی ها، برگزاری برنامه ها و مراسم گوناگون و نیایش و برپایی نماز در کنار یکدیگر بتوانند در راستای اهدافشان گام بردارند.

یکی دیگر از کارکردهای نیوگراند، تجلیل و تقدیر از کسانی است که در پیشبرد اهداف این سازمان، آنان را همیاری  نموده و یا در راستای فعالیت ها و دیدگاه آنان گامی امؤثر و سازنده برداشته اند. امسال نیز در تاریخ 13 ماه فوریه، نیوگراند مراسم خود را در تالار ایران بنیاد ایمان برگزار نمود و در این برنامه از دکتر محمد صادق نمازیخواه، بنیانگزار و رئیس هیئت مدیره بنیاد ایمان به پاس خدمات ارزنده و گرامیداشت نه تنها اسلام بلکه دیگر ادیان الهی ، تجلیل و قدردانی کرد.